anamenomena apotelesmata

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Το έτος 2013/14 η Ελλάδα παρήγαγε περίπου το 2,20% του οίνου εκείνης της χρονιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτηριστικό των Ελληνικών σταφυλιών είναι η υψηλή τους ποιότητα, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την παραγωγή ανταγωνιστικών οινικών προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια, τα Ελληνικά κρασιά αυξάνουν το μερίδιό τους στην παγκόσμια αγορά.

Αυτό το έργο αναμένεται να αναπτύξει ένα καινοτόμο εργαλείο (βλ. ρομπότ ΑΡΤ) για μηχανοποιημένη αυτοματοποίηση αμπελουργικών εργασιών προς υποστήριξη της αύξησης του μεριδίου των Ελληνικών κρασιών σε ανταγωνιστικές αγορές ανά τον κόσμο με τρεις τρόπους: (α) αυξάνοντας την ποσότητα, (β) βελτιώνοντας την ποιότητα των παραγόμενων σταφυλιών τα οποία αποτελούν την «πρώτη ύλη» παραγωγής οινικών προϊόντων, και (γ) μειώνοντας το κόστος παραγωγής. Αναμενόμενα πλεονεκτήματα του ΑΡΤ περιλαμβάνουν: (α) Αυτοματοποίηση αμπελουργικών εργασιών. (β) Δυνατότητα εφαρμογής, με ακρίβεια, μιας παραμετροποιημένης στρατηγικής σε ολόκληρο το αμπέλι, π.χ. κατά το ξεφύλλισμα καθώς και κατά τον Πράσινο/Ομοιογενή Τρύγο. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει εντοπισμός των σταφυλιών με τον επιθυμητό βαθμό ωριμότητας καθώς και η μηχανοποιημένη συγκομιδή αυτών από οπουδήποτε στον αμπελώνα.

Το προτεινόμενο ρομπότ ΑΡΤ είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας η οποία οφείλεται (α) στην ολοκλήρωση (βλ. συναρμολόγηση) τροχήλατου ρομπότ, ηλεκτρονικών οργάνων, οργάνων για «επί τόπου» χημικές αναλύσεις, τουλάχιστον έναν ρομποτικό βραχίονα και τελικών στοιχείων δράσης, και (β) στο ευφυές λογισμικό υποστήριξης το οποίο οδηγεί το ΑΡΤ και του δίνει την ικανότητα να τρυγάει τουλάχιστον τόσο αποτελεσματικά όσο ένας επιδέξιος τρυγητής. Σημειωτέον ότι καμιά από τις υπάρχουσες μηχανές στην αμπελουργία είτε εκείνες σχήματος «Π» είτε η Wall-Ye είτε η Vinbot δεν έχει το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών και ικανοτήτων του ΑΡΤ. Συγκεκριμένα, από τη μια, μηχανές σχήματος «Π» επιτελούν τρύγο μαζικά, ενώ το ΑΡΤ επιτελεί εξατομικευμένο τρύγο. Από την άλλη, η Wall-Ye δεν επιτελεί τρύγο ακόμα αλλά ούτε και χημικές αναλύσεις, ενώ η Vinbot είναι εφοδιασμένη μόνο με ηλεκτρονικούς αισθητήρες και δεν έχει τελικά στοιχεία δράσης. Σύμφωνα με την γνώμη των οινοπαραγωγών και των οινολόγων/γεωπόνων εταίρων αυτής της πρότασης, δεν υπάρχει καμιά συσκευή με τα χαρακτηριστικά του ΑΡΤ.

Ένα επιπλέον αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η προοπτική μαζικής κατασκευής των καινοτόμων ρομπότ ΑΡΤ από μια μελλοντική βιομηχανική γραμμή παραγωγής. Με άλλα λόγια, ένα επιτυχημένο ρομπότ ΑΡΤ, εκτός από την χρηστική του αξία σε αμπελώνες της Ελλάδας, μπορεί να αποτελέσει και το ίδιο (το ΑΡΤ) προϊόν Ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής με εξαγωγικό ενδιαφέρον. Με αυτόν τον τρόπο θα αντισταθμιστούν τυχόν απώλειες θέσεων εργασίας στην Ελληνική αμπελουργία (λόγω της αυτοματοποίησης εργασιών του τρύγου με το ρομπότ ΑΡΤ) με την δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας λόγω της αναμενόμενης ζήτησης του ΑΡΤ όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Μάλιστα, οι νέες θέσεις εργασίας που αναμένεται να δημιουργηθούν δεν θα είναι μόνον για τεχνολόγους/μηχανικούς, αλλά και για πληθώρα άλλων ειδικοτήτων όπως οινολόγων, γεωπόνων, χημικών, ακόμα και επιδέξιων τρυγητών διότι η μελέτη /ανάπτυξη /συντήρηση και συνεχής βελτίωση του ΑΡΤ απαιτεί την συνέργεια πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων.

Η τεχνογνωσία, η οποία θα αναπτυχθεί σ’ αυτό το έργο αναμένεται να επεκταθεί στο μέλλον σε (α) λιγότερο «δομημένο περιβάλλον», π.χ. σε αμπελώνες φυτεμένους σε κεκλιμένα ή/και σε μη-λεία εδάφη, (β) μετρήσεις επιπλέον μεγεθών (π.χ. το άρωμα του σταφυλιού), (γ) άλλες αμπελουργικές εργασίες, π.χ. κλάδεμα, ράντισμα, κ.ά., (δ) πέραν της αμπελουργίας, π.χ. στην ελαιοπαραγωγή. Επιπλέον, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν συνεργατικές ομάδες από ΑΡΤ προς εφαρμογή σε ποικίλες αγροτο-κτηνοτροφικές εργασίες.

ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΝΤΟΥ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ