6 Φεβρουαρίου 2020

1ο Εσωτερικό Συνέδριο Έρευνας και Καινοτομίας

Το εργαστήριο ΑΜΑ, παρουσίασε τα έργα ΕΒΤΑΡ και ΚοιΡο3Ε στο “1ο Εσωτερικό Συνέδριο του Έρευνας και Καινοτομίας” του ΔιΠαΕ που διοργανώθηκε στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Παρακάτω μπορείτε να δείτε […]
ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΝΤΟΥ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ